Regulamin ZOO

1. WARUNKIEM PRZEBYWANIA NA TERENIE OGRODU ZOOLOGICZNEGO JEST WYKUPIENIE BILETU WSTĘPU.

2. KASA JEST ZAMYKANA 20 MIN PRZED ZAMKNIĘCIEM ZOO.

3. ZABRANIA SIĘ PRZEBYWANIA NA TERENIE ZOO POZA GODZINAMI ZWIEDZANIA.

4. DZIECI DO LAT 12 MOGĄ PRZEBYWAĆ NA TERENIE OGRODU ZOOLOGICZNEGO TYLKO POD OPIEKĄ OSÓB DOROSŁYCH.

5. ZWIEDZAJĄCYM NIE WOLNO WCHODZIĆ NA OGRODZENIA I PRZEKRACZAĆ BARIER OCHRONNYCH.

6. NA TERENIE OGRODU ZOOLOGICZNEGO OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ:

  • WJAZDU SAMOCHODAMI BEZ ODPOWIEDNICH UPOWAŻNIEŃ
  • JAZDY NA ROWERACH, HULAJNOGACH
  • KARMIENIA I NIEPOKOJENIA ZWIERZĄT
  • KĄPANIA SIĘ W ZBIORNIKACH WODNYCH
  • PALENIA PAPIROSÓW I PICIA ALKOHOLU
  • FOTOGRAFOWANIA, FILMOWANIA W CELACH KOMERCYJNYCH ORAZ ŚWIADCZENIA JAKICH KOLWIEK USŁUG BEZ ZGODY ZARZĄCAJĄCEGO OGRODEM ZOOLOGICZNYM
  • NISZCZENIA ZIELENI, ZAŚMIECANIA TERENU

7. ZWIEDZAJĄCY SĄ ZOBOWIĄZANI DO PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW REGULAMINU I WSKAZAŃ PERSONELU.

8. ZOO CHARLOTTA NIE ODPOWIADA ZA WYPADKI I SZKODY WYNIKŁE Z NIEPRZESTRZEGANIA REGULAMINU.

9. ZWIEDZAJĄCY ODPOWIADAJĄ ZA WSZELKIE SZKODY I STRATY POWSTAŁE Z ICH WINY.

10. ZŁE WARUNKI ATMOSFERYCZNE NIE SĄ PODSTAWĄ DO ZWROTU ZAKUPIONYCH BILETÓW.